Zákaznické centrum - FAQ

Při otevírání souborů v Profisu se zobrazuje chyba 4

Pokud se při otevírání souborů v Profisu zobrazuje chyba 4 - "Nepodařilo se uzamknout záznam", nejčastěji to bývá usínáním síťové karty. Ta má v Řízení spotřeby nastaveno - "Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie". Vypnutím této volby by měla být chyba odstraněna.
Dalším důvodem může být zablokování komunikace ze strany firewallu.

Nelze zrušit položku zakázky v aktivitách

Pokud se Vám stalo, že jste zadali zakázku do Profisu a uvedli chybné údaje, zakázku nemažte, ale upravte ručně. V Profisu nelze přímo rušit zakázku, aby se nenarušila číselná řada. V případě, že na jejím smazání trváte, vyberte pravým tlačítkem na zakázce, kterou chcete smazat, příkaz - "Změna charakteru aktivity" a v okně vyberte změnit zakázku na Elementární aktivitu. Následně můžete zakázku změněnou na elementární aktivitu zrušit. POZOR!! Tímto se naruší číselná řada zakázek!!!

Nelze spustit Profis - nenalezen přístup k databázi

Pokud se vám nedaří spustit Profis a vidíte, že se snaží přistoupit k databázi, v první řadě zkontrolujte server. Pokud je v pořádku, může být špatně nastaven firewall na vašem počítači, případně na straně serveru. Dalším problémem by mohla být změna názvu serveru. V případě, že předchozí možnosti selhaly, zkuste spustit Profis jako správce. Pokud se stále nic neděje, kontaktujte prosím naši podporu.

V některém ze seznamů nevidíte to, co by tam být mělo

Pokud v seznamech záložek jako jsou Aktivity (zakázky), Protokol činností, Finance, Obchodní subjekty a další nevidíte záznam, který by tam měl být, zkontrolujte pozorně všechny filtry daného seznamu. Pomocí křížků vyrušíte/ vyberete zadané filtry. Například u Protokolu činností filtr Období.

Na stránce aktivit se nic nezobrazuje

Pokud se uživateli po přihlášení do Profisu nic nezobrazuje v záložce aktivit, pravděpodobně mu v administraci nebyly alokovány žádné stránky. V horním menu vyberte Nástroje -> Administrace -> Stránky aktivit a v seznamu přes pravé tlačítko myši příkazem "Alokace stránek...".


K aktivitám/zakázkám nelze přidávat atributy

Pokud nelze vytvořené atributy přidávat k aktivitám/zakázkám, nejspíš není sada atributů připojena k dokladovým řadám, případně k typům elementárních aktivit. Toto se nastaví v administraci, v sekci Dokladové řady aktivit ve spodním okně, případně v sekci Typy elementárních aktivit, taktéž ve spodním okně.

Jakým způsobem exportovat obchodní subjekty do Excelu?

Nejjednodušší způsob exportování obchodních subjektů ze stránky je jejich zkopírování a následné vložení do excelu následujícím způsobem.
Vyfiltrujte si potřebné obchodní subjekty. Následně první subjekt označte myší, sjeďte na konec seznamu a se stisknutou klávesou Shift označte myší poslední subjekt. Tím se vyberou všechny subjekty v seznamu a stisknutím Ctrl + C si vybrané subjekty vložíte do schránky (zkopírujete). Spusťte si Excel a v něm vyberte první buňku a pomocí stisku Ctrl + V vložíte subjekty ze schránky do Excelu a můžete s nimi v Excelu dále pracovat.
Další možností je využít funkci 'Výstupy' -> 'Export adres pro hromadnou komunikaci...' kde je třeba opět nastavit potřebné filtry.

Zpět na podporu